DENOMINACIÓ: Casa del capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Salut 
LOCALITZACIÓ: Parc periurbà de la Salut; carretera de Molins de Rei a Caldes de Montbui (c-1413) km. 24 
ÚS ACTUAL: En ús 
C. URBANISTICA: d-2 
Casa del capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Salut  M06 

AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza 
EPOCA - ANY: 1931 neoclàssic 
ÚS ORIGINAL: Habitatge pel capellà del Santuari de la Salut 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


La casa del capellà del Santuari de la Salut és un edifici aïllat d’una sola planta originalment destinat a habitatge. La seva dimensió, segons els plànols del projecte original, és de 14x8,60m, amb un total de 120,40 m² construïts.

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES