DENOMINACIÓ: Nau Miquel Dalmases 
LOCALITZACIÓ: Carrer Illa, num. 13 
ÚS ACTUAL: En desús 
C. URBANISTICA: 1.1 
Nau Miquel Dalmases  M05 

AUTOR: Josep Renom i Costa 
EPOCA - ANY: 1920 
ÚS ORIGINAL: industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


La nau industrial té una sola planta en forma de “L” amb façana a dos carrers; la façana principal al carrer de l’Illa i la secundària al carrer Narcisa Freixas

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES