DENOMINACIÓ: Casa de Marcos Manich 
LOCALITZACIÓ: Blasco de Garay num. 58 
ÚS ACTUAL: En ús 
C. URBANISTICA: 1.3 
Casa de Marcos Manich  M04 

AUTOR: Joaquim Manich 
EPOCA - ANY: 1912 
ÚS ORIGINAL: Habitatge 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Rengle d'habitatges del qual actualment només es conserva un d’ells amb les característiques originals i en bon estat.

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES