DENOMINACIÓ: Coves de Sant Oleguer, Cobertera i Can Puiggener 
LOCALITZACIÓ: Talussos del Ripoll 
ÚS ACTUAL: En desús 
C. URBANISTICA: clau d-2r/D-3  
Coves de Sant Oleguer, Cobertera i Can Puiggener  D22 

AUTOR:
EPOCA - ANY: pq. 1940 - aq. 1957 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat 
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
L’ús de les coves tenia un caràcter provisional degut a la manca d’habitatge a Sabadell. L’any 1946, sembla que es comptabilitzaven unes 115 coves, el 1952 hi havia unes 900 persones en coves, i el 1955 l’Ajuntament va elaborà un cens que comptà 169 coves habitades d’un total de 279 existent. El 1957 el seu nombre havia baixat a 72. L’any 1951 arran de les esllavissades produides per pluges molt intenses, l’Ajuntament va prohibir experssament la construcció de coves i barraques, no obstant en no tenir mesures efectives que l’acompanyessin la mesura no tingué efectes immediats. 
 

BIBLIOGRAFIA
Domínguez, V – Sanesteban, J (2003): “El Ripoll en primera persona, 1940-1962” a: Arraona, 27. Sabadell: Ajuntament de Sabadell. Oficina del Patrimoni-Ajuntament de Sabadell (2007): Modes de vida a Sabadell durant el Primer Franquisme: Recuperació d'un conjunt d'habitatges en cova dels anys 40 i 50 a Sant Oleguer. (Sabadell, Vallès Occ.). Informe.  

DOCUMENTS D'ARXIU
Fotografies: Arxiu Històric de Sabadell