DENOMINACIÓ: Coves de Sant Oleguer, Cobertera i Can Puiggener 
LOCALITZACIÓ: Talussos del Ripoll 
ÚS ACTUAL: En desús 
C. URBANISTICA: clau d-2r/D-3 
Coves de Sant Oleguer, Cobertera i Can Puiggener  D22 

AUTOR:
EPOCA - ANY: pq. 1940 - aq. 1957 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt de coves, la gran majoria excavades manualment entre els anys 40 i 50 del s.XX per ser habitades. Estan situades aprofitant els tal·lusos del marge esquerre del Ripoll. 

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES