DENOMINACIÓ: Font del Càntir 
LOCALITZACIÓ: Plaça Jean Piaget 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA:  
Font del Càntir  D20 

AUTOR: Josep Renom –Josep Campeny 
EPOCA - ANY: 1919 
ÚS ORIGINAL: Font als Jardinets 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


La font forma part d’un conjunt de tres fonts més dissenyades per l’Arquitecte Josep Renom, amb escultures de Josep Campeny. La font estava situada originalment als Jardinets (plaça Doctor Robert)

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES