DENOMINACIÓ: Font del Trinxeraire 
LOCALITZACIÓ: La Rambla (front num. 147) 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA:  
Font del Trinxeraire  D10 

AUTOR: Josep Renom Costa - Josep Campeny 
EPOCA - ANY: 1919 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
 
 

BIBLIOGRAFIA
 

DOCUMENTS D'ARXIU