DENOMINACIÓ: Font del Trinxeraire 
LOCALITZACIÓ: La Rambla (front num. 147) 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA:  
Font del Trinxeraire  D10 

AUTOR: Josep Renom Costa - Josep Campeny 
EPOCA - ANY: 1919 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
 
ELEMENTS RELACIONATS
 
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR

FAÇANA
La font s’articula en tres parts: la base que eleva la font respecte al nivell de circulació de la Rambla, la base on es situa el vas de la font i que sostenta l’escultura en bronze. En aquest cas, el broc de la font està integrat en l’estructura en bronze. Pròpiament el conjunt escultòric ve a representar un rodamón adolescent (trinxeraire) assegut sobre una de les nombroses fonts que a inicis del segle XX es podien trobar a la Ciutat. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
 
COBERTA
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
 

INTERIOR
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
 

ALTRES EDIFICACIONS
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables