DENOMINACIÓ: Font del Trinxeraire 
LOCALITZACIÓ: La Rambla (front num. 147) 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA:  
Font del Trinxeraire  D10 

AUTOR: Josep Renom Costa - Josep Campeny 
EPOCA - ANY: 1919 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


La font forma part d’un conjunt de tres fonts més dissenyades per l’Arquitecte Josep Renom, amb escultures de Josep Campeny. La font estava situada originalment al passeig central de La Rambla. Fruit de les obres de conversió en boulevard, fou situada a l’emplaçament actual. 

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES