DENOMINACIÓ: Fàbrica Marcet 
LOCALITZACIÓ: c. Pau Claris, 100 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau c-6 
Fàbrica Marcet  D06 

AUTOR: Antoni Forrellad - Jose Salvador Roig 
EPOCA - ANY: 1942 
ÚS ORIGINAL: Indústria tèxtil llanera 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


La fàbrica Marcet fou edificada a partir del 1942 sota projecte d'Antoni Forrellat per a l'Industrial Josep Maria Marcet. Tot i que el projecte és unitari, la seva construcció s'ha de situar en, com a mínim dues fases: l'edificació del cos central del barri amb els edificis de direcció i les naus en dents de serra; i en una fase posterior l'edifcació de la resta del conjunt actualment conegut, així com l'espai de producció energètica caracteritzat per la xemeneia. El pati d'entrada, amb funcions de moll de carga, està presidit per l'edifici central de la direcció. Les naus estan caracteritzades pels espais diàfans formats per naus en dens de serra amb estructura metàl·lica i sostentats per pilars metàl·lics.

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES