DENOMINACIÓ: Col·legi Nostra Senyora del Carme 
LOCALITZACIÓ: Garcilaso, 36-38 
ÚS ACTUAL: educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-1 
Col·legi Nostra Senyora del Carme  D03 

AUTOR: Bernardo Pijoan 
EPOCA - ANY: 1905 
ÚS ORIGINAL: educatiu 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


L'edifici de l'escola Nostra Senyora del Carme (carmelites) va ser edificada el 1905 com a centre educatiu. Presenta una estructura en "U" articulat a partir d'un pati central. La façana presenta decoracions obrades en maó.

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES