DENOMINACIÓ: REFUGI ANTIAERI DE L'AEROPORT DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ: Aeroport de Sabadell 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau 1-1 / b+2 
REFUGI ANTIAERI DE L'AEROPORT DE SABADELL  D01 

AUTOR:  
EPOCA - ANY:  
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Com a nota anecdòtica, més que no pas històrica, que ja s’ha explicat als apartats anteriors. Podem dir que un dels darrers usos d’aquest refugi (galeries sud i est) ha estat, entre els anys 1960 i 1980, per al conreu de xampinyons, ateses les condicions òptimes d’humitat i temperatura que oferia aquesta construcció subterrània. Això ha deixat una forta empremta d’estructures constructives i d’elements afegits que no deixen de tenir el seu interès històric i la seva lògica funcional: ferros clavats a les parets i filferros a manera de prestatges per a les caixes dels planters (tres rengles), dipòsits d’aigua, sistema de ventilació, instal·lació elèctrica, cobert i sanitaris del xampinyoner a l’exterior de l’entrada sud... Per altra banda, la galeria nord del refugi s’utilitza, des de mitjans anys 80, com a magatzem d’eines i altres materials del Club de Tir.
 

BIBLIOGRAFIA
Les dades documentals sobre la construcció d’aquests refugis i la seva localització s’han trobat en fonts diverses de dos arxius: l’Archivo Histórico del Ejército del Aire / Ministerio de Defensa i l’Arxiu Històric de Sabadell.

DOCUMENTS D'ARXIU