DENOMINACIÓ: REFUGI ANTIAERI DE L'AEROPORT DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ: Aeroport de Sabadell 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau 1-1 / b+2 
REFUGI ANTIAERI DE L'AEROPORT DE SABADELL  D01 

AUTOR:  
EPOCA - ANY:  
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Entre els anys 1936 i 1937, a l’aeròdrom de Sabadell, inaugurat l’any 1931 sota l’empara de l’Ajuntament de la Segona República, s’hi van excavar un total de 10 refugis antiaeris subterranis, dels quals, que en tinguem constància, només es conserva el número 1. Aquest refugi es localitza a la part baixa del talús oest de l’aeroport de Sabadell, just en els terrenys on avui s’aixequen les instal·lacions del Club de Tir Sabadell. La resta de refugis estaven repartits entre els límits est (refugis 7, 8 i 10) i oest del camp (refugis 5 i 6), i a l’entorn immediat dels tallers i hangars de Can Torres del Pla (refugis 2, 3, 4 i 9).

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES