DENOMINACIÓ: CEMENTIRI DE SANT NICOLAU 
LOCALITZACIÓ: Planes de Sant Nicolau. Carretera de Granollers, Km. 0,15 
ÚS ACTUAL: Religiós. 
C. URBANISTICA:   
CEMENTIRI DE SANT NICOLAU  A18-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY: inauguració el 26 de juny de 1864 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt funerari, amb una disposició originària amb planta de creu grega centralitzada per una plaça octogonal, amb un departament central, tres eixamples i zona de dissidents. Actualment però, per diferents ampliacions, es troba organitzada en quatre quadrants anomenats Departaments (de Sant Oleguer, de Sant Nicolau, de Santa Eulàlia i de Sant Salvador) així com per noves zones externes (departaments de Sant Oriol, Sant Otó, Sant Nicodemus, Gregal i Sant Joaquim)

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES