DENOMINACIÓ: CINEMES IMPERIAL 
LOCALITZACIÓ: Rambla 
ÚS ACTUAL: Recreatiu 
C. URBANISTICA: incl.PE-17 PE-17m 
CINEMES IMPERIAL  A17-D1 

AUTOR: Antic cinema: Jeroni Martorell. 
EPOCA - ANY: 1911 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Antic Cinema Imperial, construït el 1911 per Jeroni Martorell, de gran importància històrica de la ciutat de Sabadell. L’edifici, de planta rectangular i amb un cos transversal que constituia l’entrada principal, contenia una gran nau central, anomenada sala imperial, de 42x22m i doble alçada i dues galeries laterals més baixes i estretes. Actualment l’edifici ha sigut enderrocat i s’està construïnt un nou complex de cinemes en el qual es reproduirà la façana principal i la sala imperial.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES