DENOMINACIÓ: CASAL DE L'ESTUDI - CASA DEL COMÚ / CASA CONSISTORIAL 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Rosa, 34-36 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau 1-2 b+3 
CASAL DE L'ESTUDI  907-D1 

AUTOR: Desconegut/ ESTANY i CASALS, RAFAEL, m.o. 
EPOCA - ANY: 1602/1835/1846/1886 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici de nova planta, construït a partir de la composició volumètrica i de façanes de l'antic Casal de l'Estudi.

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES