DENOMINACIÓ: CASA POMPEU CASANOVAS 
LOCALITZACIÓ: carrer Sant Pau nº56  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+2 
CASA POMPEU CASANOVAS  860 

AUTOR: Podria ser de Rafael Estany i Casals, m.o.?????? 
EPOCA - ANY:  
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Habitatge unifamiliar amb planta en creu, destaca el joc de volums i cobertes així com el jardí, que pot llegir-se des de l'espai públic.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES