DENOMINACIÓ: FÀBRICA VICENÇ PLANAS 
LOCALITZACIÓ: carrer de Cellers, carrer de Permanyer, carrer de Viladomat nº170 
ÚS ACTUAL: Tallers / Indústria 
C. URBANISTICA: clau 5-2a 
FÀBRICA VICENÇ PLANAS  821-D1 

AUTOR: Renom i Costa, Josep 
EPOCA - ANY: 1922 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Establiment fabril format per quatre naus paral·les al carrer de Permanyer, de planta baixa. Els testers de tres de les naus donen façana tant al carrer de Cellers com al carrer de Viladomat, mentre que la quarta nau només té façana al carrer de Viladomat.En l’actualitat les diverses naus compten amb diferents ocupants.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES