DENOMINACIÓ: SÈQUIA MONAR 
LOCALITZACIÓ: Riu Ripoll 
ÚS ACTUAL:
C. URBANISTICA:   
SÈQUIA MONAR  624-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Sèquia d’aproximadament 11km de recorregut en el seu pas pel terme municipal de Sabadell, situada als marges del riu Ripoll, amb trams coberts i descoberts. La sèquia servia de regadiu d’hortes, i per al funcionament de molins i vapors situats als marges del riu. Actualment bona part de la sèquia està en desús i molt malmesa en part per les riuades del 1962.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES