DENOMINACIÓ: POU DEL GLAÇ DE SANT OLEGUER 
LOCALITZACIÓ: Riu Ripoll sector de Sant Oleguer 
ÚS ACTUAL:
C. URBANISTICA:   
POU DEL GLAÇ DE SANT OLEGUER  623-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY: S. XVII (entre 1672 i 1683) 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Pou construït per a la fabricació de glaç en el marge dret del riu Ripoll, aprofitant el diferencial tèrmic que hi ha en aquesta zona enclotada. A més, la seva proximitat als centres de consum, Sabadell i Barcelona, l’avantatjava respecte els altres pous de glaç que es situaven en zones de major alçada com la muntanya i planes interiors. El pou estava totalment soterrat, amb lo qual la visió actual és molt diferent.
Actualment el pou és una construcció de planta circular amb una porta d’accés a nivell de l’actual carretera, que ha sigut possible després de treure una part de les terres que envoltaven tot el pou. El pou, està cobert amb una cúpula de base poligonal amb acabat de teules, i els murs són de carreus vistos.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES