DENOMINACIÓ: MASIA DE SANT PAU 
LOCALITZACIÓ: camí de la Granja de Sant Pau de Riu-sec, 1 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANISTICA:   
MASIA DE SANT PAU  601-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XVI 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt construït al s. XVI, format per un cos principal amb dues galeries adosades i un gran nombre d’edificacions annexes. El cos principal, de planta baixa, pis i golfes, presenta l’era tancada perimetralment per una closa de nova construcció.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES