DENOMINACIÓ: CAN MANENT 
LOCALITZACIÓ: camí de Ripollet a Castellar, 282 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar. (actualment en desús) 
C. URBANISTICA: H.rural SNU 
CAN MANENT  333-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XIII 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format per un cos principal amb façana principal orientada a Sud i una edificació secundària a la seva banda Est. Presenten façanes amb acabat arrebossat i cromat.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES