DENOMINACIÓ: VAPOR CAN CUADRAS I XEMENEIA 
LOCALITZACIÓ: camí de Can Quadres, 41 
ÚS ACTUAL: Indústria 
C. URBANISTICA: inclòs PE-R2 
VAPOR CAN CUADRAS I XEMENEIA  332-D1 

AUTOR: Narcís Nunell i Sala (enginyer) 
EPOCA - ANY: 1882 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Establiment fabril consistent en vàries naus de planta rectangular, cobertes amb diferents nombres de crugies a dues vessants. El conjunt s’estructura a partir d’un esquema amb un pati lineal, des d’on s’accedeix a les diverses naus que es troben a banda i banda. Les oficines ocupaven un edifici propi, en una posició visible des de l’accés.En el decurs del temps s’han incorporat vàries naus i edificis annexes, que en dificulten la percepció global.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES