DENOMINACIÓ: VAPOR DEL SEC I XEMENEIA - GRAU S.A. 
LOCALITZACIÓ: Riu Ripoll, 34 
ÚS ACTUAL: Indústria 
C. URBANISTICA: clau 6-1(P.A. R-15) 
VAPOR DEL SEC I XEMENEIA  330-D1 

AUTOR: La xemeneia és obra de l’enginyer Francesc Izard i BAS 
EPOCA - ANY: 1857-1858 
ÚS ORIGINAL: Indústria - llanera 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fabril amb construccions de dos períodes diferents: les naus de l’antic Vapor del Sec (S. XIX) i les construccions racionalistes de la segona meitat del S. XX. De l’antic vapor també se’n conserva la xemeneia.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES