DENOMINACIÓ: VAPOR DE CA LA DANIELA - GERMANS MONTLLOR, JENNY TURULL 
LOCALITZACIÓ: camí de Ca la Daniela, 7 
ÚS ACTUAL: Indústria 
C. URBANISTICA: clau 6-1 
VAPOR DE CA LA DANIELA  329-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY: 1856 
ÚS ORIGINAL: Indústria - llanera 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Vapor amb vàries naus de planta baixa i pis que s’esglaonen seguint el desnivell del terreny. Recentment s’han incorporat edificis de llenguatge arquitectònic contemporani a banda i banda de la nau principal.
L’estructura original de la fàbrica reunia l’esquema complet del vapor tradicional: Elements dedicats a la generació de vapor (Sala de calderes, sala de màquines, dipòsit de carbó, dipòsit d’aigua i xemeneia), les sales de producció (amb la disposició de les selfactines), el cos de rentat i aprestatge, i l’edifici del director.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES