DENOMINACIÓ: FÀBRICA DELS NOIS BUXÓ I XEMENEIA 
LOCALITZACIÓ: c. de la Fàbrica dels Nois Buxó, 31 
ÚS ACTUAL: Indústria 
C. URBANISTICA: clau 6-1(P.A. R-11) 
FÀBRICA DELS NOIS BUXÓ I XEMENEIA  328-D1 

AUTOR: RENOM i COSTA, JOSEP (1918) 
EPOCA - ANY: 1881/ 1918 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fabril actualment format per vàries naus de planta poligonal, cobertes a dues vessants. L’accés principal es realitza a través d’un pati distribuidor que s’obre al camí per on s’accedeix a la fàbrica.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES