DENOMINACIÓ: ELEVADOR D’AIGÜES 
LOCALITZACIÓ:  
ÚS ACTUAL: En desús. Properament tornarà a funcionar. 
C. URBANISTICA: clau b-1 
ELEVADOR D’AIGÜES  327-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


L’edifici de planta rectangular totalment aïllat i situat al marge del riu Ripoll, amb la funció de bombejar l’aigua del riu per a proveir tota la ciutat.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES