DENOMINACIÓ: L'ENERGIA 
LOCALITZACIÓ: carretera de Sabadell a Prats de Lluçanès 381 
ÚS ACTUAL: Enginyeria civil 
C. URBANISTICA: clau B-1 
L'ENERGIA  311-D1 

AUTOR: Cipriano Sabater 
EPOCA - ANY: 1920 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Estació transformadora de planta rectangular, de la que destaca la composició i dimensions d’una interessant arquitectura industrial.

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES