DENOMINACIÓ: CREU DE BARBERÀ 
LOCALITZACIÓ: Plaça de la Creu de Barberà 
ÚS ACTUAL: Monument urbà 
C. URBANISTICA:   
CREU DE BARBERÀ  309-D1 

AUTOR: Joaquim Manich i Comerma, arquitecte; Camil Fàbregas i Dalmau, escultor 
EPOCA - ANY: 1940-1943 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Columna de pedra amb gran base de planta octogonal que sustenta una creu decorada amb elements vegetals. L’element actual és una reconstrucció de la primera creu original que fou destruïda l’any 1908, i que posteriorment fou substituïda per varis elements. Originàriament aquest element feia la funció de creu de terme (utilitzada per delimitar els diferents termes).


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES