DENOMINACIÓ: FÀBRICA ARRAHONA S.A. - Fàbrica Agilesa 
LOCALITZACIÓ: carretera de Barcelona nº444, passeig del Comerç, carrer Buxeda, carrer de Vergós 
ÚS ACTUAL: Hoteler / Comercial 
C. URBANISTICA: clau 5-1 
FÀBRICA ARRAHONA S.A.  308-D1 

AUTOR: FORRELLAT, ANTONI, enginyer 
EPOCA - ANY: 1942 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Establiment fabril que, originàriament ocupava tota la mansana, format per un cos principal que dóna façana a la carretera de Barcelona i per vàries naus a la part posterior de la mansana.El cos principal s’articula amb varis volums de planta baixa i pis. El despatx i l’accés principal ocupaven un volum central, d’alçada lleugerament superior a la de la resta de cossos. Aquesta part actualment és ocupada per establiments comercials en planta baixa i per dependències d’un hotel.La resta de la fàbrica va ser destruïda per un incendi i s’ha substituït recentment per un conjunt d’edificis amb llenguatge contemporani.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES