DENOMINACIÓ: FÀBRICA MOLINS HERMANOS  
LOCALITZACIÓ: Avinguda de Barberà nº236, carrer de Calders, carrer de Martí l'Humà 
ÚS ACTUAL: Comerç. Desocupat 
C. URBANISTICA: clau 5-1 
FÀBRICA MOLINS HERMANOS   307-D1 

AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza 
EPOCA - ANY: 1941 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fabril format per una nau de planta rectangular coberta amb deu dents de serra, amb varis cossos annexos de planta baixa i pis, que s’articulen entorn d’un pati obert en un dels extrems de la parcel·la; a la cantonada de l’Avinguda de Barberà amb el carrer dels Calders.Bona part de la nau principal es va rehabilitar entre els anys 2001-2002 per poder-hi ubicar un establiment comercial. La resta d’espais són ocupats parcialment per diversos llogaters o bé són desocupats.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES