DENOMINACIÓ: TORRE TURULL 
LOCALITZACIÓ: carrer Quevedo nº80-82 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau d-2 
TORRE TURULL  279 

AUTOR: – 
EPOCA - ANY: Principis S. XX 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS:
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, de diferents èpoques. 

NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ