DENOMINACIÓ: TORRE TURULL 
LOCALITZACIÓ: carrer Quevedo nº80-82 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau d-2 
TORRE TURULL  279-D1 

AUTOR: – 
EPOCA - ANY: Principis S. XX 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
 
 

BIBLIOGRAFIA
 

DOCUMENTS D'ARXIU