DENOMINACIÓ: CASES M. BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ: carrer Quevedo nº2-4, carrer d'Alfons Sala 
ÚS ACTUAL: Unihabitatges 
C. URBANISTICA: clau 1-3 / b+2 b+6 
CASES M. BAYGUAL  276-D1 

AUTOR: Francesc de Paula Nebot 
EPOCA - ANY: 1917 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Parella de cases de planta baixa i pis, una d’elles formant cantonada amb el carrer d’Alfons Sala. Destaca l'ornamentació de les seves façanes.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES