DENOMINACIÓ: ESGLÉSIA CREU ALTA - ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ 
LOCALITZACIÓ: plaça de la Creu Alta, carrer de Montllor i Pujal 
ÚS ACTUAL: Religiós. 
C. URBANISTICA: clau c-9 
ESGLÉSIA CREU ALTA  262-D1 

AUTOR: Josep Vila i Juanicó 
EPOCA - ANY: 1945 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt eclesiàstic aïllat, integrat únicament per església, amb la portalada d’accés principal donant a la plaça de la Creu Alta.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES