DENOMINACIÓ: CASINET COLON - TEATRE DEL CASINET 
LOCALITZACIÓ: avinguda Onze de Setembre nº125 
ÚS ACTUAL: Associatiu 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / b+4(a) 
CASINET COLON  257-D1 

AUTOR: Rafael Estany i Casals ,m.o.; Agustí Domingo i Verdaguer (addició del teatre). 
EPOCA - ANY: 19521905 / 1923 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici entre mitgeres format per planta baixa i planta pis, amb façana principal a l’avinguda Onze de Setembre. La part del davant està destinada a bar, oficines i sales d’estada dels socis de l’entitat, mentre que a la part posterior hi ha una sala de teatre que va ser afegida posteriorment.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES