DENOMINACIÓ: FÀBRICA BALSACH 
LOCALITZACIÓ: carretera de Prats de Lluçanès nº2-44, carrer Montllor i Pujal, carrer Maria de Bell-lloc, carrer d'Antoni Oller 
ÚS ACTUAL: Equipament esportiu municipal / conversió en centre cívic, en obres. 
C. URBANISTICA: clau c-3 
FÀBRICA BALSACH  250-D1 

AUTOR: Gabriel Bracons i Singla 
EPOCA - ANY: 1942 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Establiment fabril que ocupa tota la mansana, format per un cos principal que dóna façana a la carretera de Prats i per vàries naus a la part posterior de mansana. El cos principal s’articula amb varis volums de planta semi-soterrani, planta baixa i pis. El despatx i l’accés principal ocupen un volum central, que consta de planta semi-soterrani, planta baixa i dos pisos. Les naus de la cantonada dels carrers Montllor i Pujal i Maria de Bell-lloc eren de planta semi-soterrani i planta baixa, però amb la recent adaptació d’aquest àmbit en pista poliesportiva s’han convertit en un cos d’una sola planta semi-soterrada de gran alçada. Les naus adjacents de la cantonada del carrer de Maria de Bell-lloc i del carrer d’Antoni Oller eren de planta baixa i pis, i actualment es troben desocupades.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES