DENOMINACIÓ: PISCINA MARCET 
LOCALITZACIÓ: carrer de Permanyer nº7, carrer de Riu-Sec nº54 
ÚS ACTUAL: Esportiu 
C. URBANISTICA: clau c-4 
PISCINA MARCET  234-D1 

AUTOR: Jaume Esteve 
EPOCA - ANY: 1952 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Recinte esportiu format per una piscina que conté un gran trampolí de tres nivells, un edifici destinat a recepció i uns vestuaris. L’accés al recinte es produeix des del carrer de Permanyer. L’edifici que conté els vestidors, de planta rectangular alineada amb el carrer de Riu-Sec, es composa simètricament, amb el cos central més alt que la resta.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES