DENOMINACIÓ: FÀBRICA SALLARÉS DEU S.A. - FÀBRICA DE HILADOS MOHAIR S.A. 
LOCALITZACIÓ: c. de Cellers, 69; c. de Jacint Verdaguer, 49-53 
ÚS ACTUAL: Indústria 
C. URBANISTICA: clau 5-1 
FÀBRICA SALLARÉS DEU S.A.   225 

AUTOR: Lluís Muncunill i Parellada i posteriors intervencions d'altres tècnics 
EPOCA - ANY: 1920 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fabril format per quatre naus i organitzada a la manera de vapor, compta amb patis interiors (part d’alguns actualment coberts).


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES