DENOMINACIÓ: CASA DESPATX Mª SAMPERE - CASA GUASCH 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Indústria nº16 
ÚS ACTUAL: Sanitario-assistencial (Laboratoris cerba) 
C. URBANISTICA: clau c-9 
CASA DESPATX Mª SAMPERE  222-D1 

AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza 
EPOCA - ANY: 1931 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal aïllat, de planta baixa i dos pisos, formant cantonada entre el carrer de la Indústria i el carrer de Sant Cristòfol. A la part posterior actualment hi ha situada la plaça de M. Crusafont i Pairó, delimitada en un lateral per un cos annex de planta baixa que completa el conjunt. Aquest casal destaca tant per la seva composició volumètrica, com de façanes.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES