DENOMINACIÓ: CASA I MAGATZEM SELVAS 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Illa nº41, carrer de Narcisa Freixas nº39  
ÚS ACTUAL: Habitatge i magatzem 
C. URBANISTICA: clau 1-3 / pb+2 
CASA I MAGATZEM SELVAS  220

AUTOR: Juan Gordillo (signa els plànols); Santiago Casulleras i Forteza (inscripció a la façana) 
EPOCA - ANY: 1925 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt d’edificació formada per dos cossos construïts en diferents períodes i compostos per habitatge en planta pis i magatzem en planta baixa, amb accés principal des del carrer de l’Illa i formant cantonada amb el carrer de Narcisa Freixas. Els dos cossos, dels quals en sobresurten dues galeries, es separen per una terrassa a nivell del pis.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES