DENOMINACIÓ: CASA BALSACH - CASA PLA 
LOCALITZACIÓ: carrer de les Planes nº37 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+2 
CASA BALSACH  217-D1 

AUTOR: Josep Renom i Costa (reforma) 
EPOCA - ANY: Darrer quart S. XIX – 1918-19 (reforma) 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal cantoner de doble cos, de planta de planta baixa i dos pisos, amb façana principal al carrer de les Planes i fent cantonada amb el carrer de Sant Pau.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES