DENOMINACIÓ: CASAL DEL CENTENARI - CASA CIRERA 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº143-151 
ÚS ACTUAL: Comerç a a la planta baixa; Oficines i serveis a les plantes pis. 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / pb+4(a) 
CASAL DEL CENTENARI  215-D1 

AUTOR: Joan Caballé, m.o. 
EPOCA - ANY: 1861 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de tres cossos de planta baixa, dos pisos i golfes. La façana principal recull els trets característics de les intervencions dels mestres d’obres: austeritat, ordre, equilibri i simetria. La façana lateral només conserva les obertures exteriors de les plantes pis.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES