DENOMINACIÓ: CASA MONTLLÓ - CASA MONTLLOR 
LOCALITZACIÓ: carrer Turull nº5-15 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau 1-8 
CASA MONTLLÓ  214 

AUTOR: Joaquim Manich i Comerma 
EPOCA - ANY: 1922 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de tres cossos de planta subterrània, planta baixa, pis i golfes, amb façana principal donant al carrer de Turull. Disposa d'un ampli jardí on es conserva un cos annex, antigament destinat a cotxera.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES