DENOMINACIÓ: CASA JAUME BRUTAU - CASA BRUTAU 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Oleguer nº75 
ÚS ACTUAL: Cultural. 
C. URBANISTICA: clau 1-8 
CASA JAUME BRUTAU  212-D1 

AUTOR: Marià Votó / Gabriel Borrell i Cardona (reforma) 
EPOCA - ANY: 1883 / 1889 (reforma) 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Promotors del casal són:la viuda i els fills de Bonaventura Brutau. Els plànols d'aquest casal són de 1883 i el seu autor és Mariano Votó. L'any 1889 hi ha un porjecte signat per Gabriel Borrell, prolongació d'una terrassa i galeria i la paret de tanca amb façana al c. de Sant Oleguer. A partir de 1983 trobem ubicat en aquest casal el Conservatori Municipal.  
 

BIBLIOGRAFIA
 

DOCUMENTS D'ARXIU