DENOMINACIÓ: CASA JAUME BRUTAU - CASA BRUTAU 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Oleguer nº75 
ÚS ACTUAL: Cultural. 
C. URBANISTICA: clau 1-8 
CASA JAUME BRUTAU  212-D1 

AUTOR: Marià Votó / Gabriel Borrell i Cardona (reforma) 
EPOCA - ANY: 1883 / 1889 (reforma) 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de tres cossos de planta subterrània, planta baixa, dos pisos i golfes. Presenta la façana principal al carrer de Sant Oleguer fent cantonada amb el carrer de Bosch i Cardellach.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES