DENOMINACIÓ: ANTIC CCS EDIFICI CAIXA SABADELL 
LOCALITZACIÓ: carrer de Gràcia nº33 
ÚS ACTUAL: Despatx - Habitatges 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a) 
ANTIC CCS EDIFICI CAIXA SABADELL  202-D1 

AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas. 
EPOCA - ANY: 1949 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edificació per a oficines i habitatges, donant façana al carrer de Gràcia i a l’interior del pati de l’illa, on hi ha uns jardins públics. Actualment l’edifici consta de tres cossos, un de central i dos de laterals, que en la façana principal són més alts i en voladiu, emmarcant el cos central.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES