DENOMINACIÓ: XEMENEIA VAPOR DE CAL MOLINS 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Creueta, carrer d'Arimón 
ÚS ACTUAL: Indústria 
C. URBANISTICA:   
XEMENEIA VAPOR DE CAL MOLINS  178-D1 

AUTOR: Josep A. Barret, enginyer. 
EPOCA - ANY: s. XIX (1872-1894) 
ÚS ORIGINAL: Indústria - llanera 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fabril actualment inexistent, del que únicament en resta la xemeneia.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES