DENOMINACIÓ: VAPOR BUXEDA VELL, XEMENEIA I SALA DE MÀQUINES 
LOCALITZACIÓ: c. de Sant Pau, 117B 
ÚS ACTUAL: Cultural. Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell (MITL) 
C. URBANISTICA: clau d-1 
VAPOR BUXEDA VELL, XEMENEIA I SALA DE MÀQUINES  175-D1 

AUTOR: Manel Folguera i Duran, Narcís Nunell i Sala i Francesc Izard i Bas, l’autor de la sala de calderes 
EPOCA - ANY: S. XIX (1853 i 1878) / S. XX (1906) 
ÚS ORIGINAL: Indústria - llanera 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Actualment només en queda la sala de calderes i l’antiga xemeneia. Aquestes formaven part de l’antic vapor que ocupava tota l’illa, entre els carrers d’Alemanya, del Sol, de Sant Pau i de Cervantes.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES