DENOMINACIÓ: ATENEU 
LOCALITZACIÓ: plaça de Sant Roc nº11 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a) 
ATENEU  170-D1 

AUTOR: Joaquim Codina i Matalí, m.o. 
EPOCA - ANY: 1901 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
 
 

BIBLIOGRAFIA
 

DOCUMENTS D'ARXIU